DLA ZDROWIA RODZINY
DLA ZDROWIA RODZINY
CENTRUM MEDYCYNY
SEKSUALNEJ
CENTRUM MEDYCYNY
SEKSUALNEJ
   Copyright © 2010 www.ginekologseksuologwrobel.pl

          Od 1997 roku po uzyskaniu specjalizacji II stopnia z zakresu seksuologii rozpoczęłam poradnictwo lekarskie i leczenie kobiet i mężczyzn z problemami seksualnymi w tym, również dotyczącymi relacji więzi międzyludzkiej.
           W miarę upływu lat zebrane doświadczenie z pracy zawodowej stało się bazą dla rozwoju naukowego spojrzenia , oraz podwaliną  do prowadzenia badań  w zakresie seksuologii ginekologicznej. 
           Od roku 2005 zaczęły ukazywać się pierwsze publikacje naukowe mojego autorstwa, początkowo prace poglądowe czyli przybliżające i opisujące dany temat lub zagadnienie, później oryginalne czyli badawcze.
          W chwili obecnej zakres prowadzonej działalności leczniczo-naukowo-badawczej jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn. Dzięki życzliwości pacjentów ich  przychylności i zgodzie na udział w przeprowadzanych badaniach praca naukowa w Centrum Medycyny Seksualnej stale się rozwija.
                                                               

                                                                       Dr n. med. Beata Wróbel